[100905] Morbror Johan… Lägg märke till att de har samma min. Slump eller släktdrag?

[100903] Julia och hennes ganska stolta mormor

[100903] Julia och hennes stolta mormors mor