Dessa hittade vi på söndagspromenaden i helgen.

1 2 3

Två gator upp från oss fanns den här fina grafittin. I like