På tal om fönster

Dessa hittade vi på söndagspromenaden i helgen. Två gator upp från oss fanns den här fina grafittin. I like