Glädje!

På strax under 3 timmar hade jag fått sålt ALLA mina grejer och därmed skrapat ihop 900 kr. 900 kr!!! För i stort sett.