Det gick bättre än förväntat.
Vi fick två möjliga orsaker och tre olika åtgärder.

Orsak 1: Pike har ätit/ svalt ett grässtrå som har hamnat fel och nu ligger och irriterar uppe i nosen

Orsak 2: Pike har noskvalster

Behandling 1 (förutsatt att orsak 1 är rätt): Vi avvaktar, oftast så kommer grässtråt ut av sig självt. Så vi väntar några dagar innan vi går vidare med behandling 2

Behandling 2 (förutsatt att behandligen 1 misslyckats och att orsaken istället är orsak 2): Pike behandlas för noskvalster. Behandligen tar några veckor men är inte så svår. Men tydligen är medicinen väldigt dyr, fast det spelar ju ingen roll.

Behandling 3 (förutsatt att behandling 2 misslyckats och att orsak 1 är mest trolig igen): Pike sövs och svalg + nos spolas rent för att få ut strået

Att behandlingarna görs i denna ordningen beror helt enkelt på att behandling 3 är den jobbigaste för Pike och därför avvaktar vi med den