I en olustig artikel på GP.se berättar att den vanligaste preventivmedlet i södra och östra afrika fördubblar risken för hiv. man kan också läsa att ”Världshälsoorganisationen WHO överväger nu om de ska varna kvinnor för att använda medlet.” Vadå överväger?!