Fast vänta lite nu

I en olustig artikel på GP.se berättar att den vanligaste preventivmedlet i södra och östra afrika fördubblar risken för hiv. man kan också läsa.