Nu har vi internet och alldeles snart har vi TV med. Halleluja! Morgondagen med Julia kommer gå så mycket lättare när jag har fri tillgång till Spotify och alla spellistorna där