Som synes har det inte hänt mycket sen förra veckan