Det går inte! Det kan inte bli så!

le Bebe klarade inte belastningen. Under dagen föds Nellie och Tobias änglabarn.