Ok, nu vill jag ha lite feedback.

Vilken av färgsättningarna är finast? Vilken av dom signalerar mest höst?