Carpe diem och Live, Love and Laugh kan slänga sig i väggen jämfört med detta livsmotto!