The botten is nådd! Om en ska ut å flyga utan psykofarmaka är detta en godkänd självmedicinering.