m å s t e  h a  m e r  s n ö r e (och ev. en koll på om mitt samvete överhuvudtaget finns för nu raidar jag Js pärlor i jakt på accessoarer)