Svaret på frågan: Om du var ett djur, vilket djur skulle du då vara?