När jag inser hur länge det är kvar tills denna familjen har långledigt tillsammans.

*crying*