Jag tar uppdraget på största allvar @kalljan och ger dig dagens mest harmoniska stund (den väger KNAPPT upp de 55 sammandrabbningarna som dagen bjudit på).

Jag tar uppdraget på största allvar @kalljan och ger dig dagens mest harmoniska stund (den väger KNAPPT upp de 55 sammandrabbningarna som dagen bjudit på).