Matar vi ankorna längs med ån för ofta när det är så här det går till?