Note to self: Det går inte att kopiera in text i miniräknaren…