Att bara säga: ”Det är blåsigt” räcker inte. Det räcker inte alls.