Jag har fått kommentarer och mail ang. mitt inlägg om ”Rottweiler attacken

Och jag vill förtydliga lite, jag tycker att det är fruktansvärt att hunden gick till attack MEN jag kan inte för mitt liv förstå att pojkens föräldrar var så oaktsamma med sitt barn. Om nu hunden gjorde ett utfall tidigare tycker inte du då att både barnets föräldrar och hundens ägare borde vart med vaksamma?

Alltså missförstå mej rätt jag tycker att skulden till 50/50 ligger hos föräldrarna till barnet och hundens ägare. Men jag förstår inte varför barnet fick en andra chans att ”göra om sitt misstag”.

”Hundattacken inträffade hos en hundklubb i Vedumstrakten. Enligt polisen ska rottweilern ha gett sig på pojken en gång tidigare och efter det kopplades hunden. Men en stund senare sprang pojken nära den kopplade hunden och då ska rottweilern ha hoppat på pojken igen, och bitit honom i bakhuvudet.”

Jag tolkar det som att hunden en gång tidigare talat om (på sitt sätt) att den inte litade på personen ifråga (i detta fall den lilla pojken) och när pojken sedan kom för nära igen så gjorde hunden det som ligger naturligt för en hund som ev. inte är hundvan, den försvarade sej. Hade hunden vart lös hade den säkerligen valt ”bättre fly än illa fäkta” men det var inget alternativ för den nu.