OBS funkar bara om kontrollanten är civil klädd och inte visar sin ”Kontrollant Legitimation” tydligt

Såhär, det har hänt mej några gånger att civila kontrollanter har knatat fram till mej när jag åker spårvagn.
Ungefär såhär agerar jag, vilket har funkar varje gång.

– Hej, jag jag få se färdbevis?
– HJÄLP! JAG BLIR RÅNAD! Vifta med armarna och titta panikslaget i ögonen på honom
– Nej, alltså, jag vill bara se ditt färdbevis.
– HJÄLP, DET FINNS VITTNEN! DU KOMMER ALDRIG UNDAN! Spring av på nästa hållplats

Det finns två sätt kontrollanten kan reagera.

1. Han blir också panikslagen, tänker vilket jävla psykfall han stött på.
2. Han suckar och går.
Nice move va??? Detta ska jag banne mej pröva när jag stöter på civila kontrollanter nästa gång!

Annars kan man alltid(!) hänvisa till

2§
Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.

Men glöm inte av att:

1977:67. 5§ första stycket
Resande som vägrar att lösa biljett eller erlägga tilläggsavgift får avvisas från färdmedlet av tjänsteman som utför avgiftskontroll. Vad som nu har sagts om färdmedel gäller även sådant område för järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanetrafik till vilket allmänheten äger tillträde endast om färd avgift har erlagts.

Med andra ord, om du säger att du vägrar erlägga tilläggsavgift så ska du avvisas (obeservera, inte identifieras!). Andra stycket säger, ”På begäran av tjänsteman som utför avgiftskontroll lämnar polismyndighet handräckning för verkställande av sådan avvisning som avses i första stycket.” Alltså, om inte kontrollanterna klarar av att avvisa dig så kan de begära handräckning av polisen. Obsevera att polisen ENDAST ska verkställa avvisningen och inte identifiera dig.

Avslutningsvis, om du blir tagen utan biljett. Säg att du vägrar betala tilläggsavgiften. Om de frågar efter ditt namn så upprepa att du vägrar betala. Påminn de samtidigt att enligt lag så ska de avvisa dig. Avvisa innebär att de ska visa samt följa dig ut. Inte lyfta eller dra!!