Jag har varken rubriksättning eller filter nog för denna lilla blomma. Kom nu våren, mer sånt här tack!