Jag är hennes största beundrare!  Kvällen har jag ägnat till att lära henne SMSa - en helt ny värld fölk, en helt ny värld!