Dagens sanning... Och jo absolut det kanske är önskavärt att nr3 på listan stryks men - when you'r in the inner circle, thats what you get.

Dagens sanning… Och jo absolut det kanske är önskavärt att nr3 på listan stryks men – when you'r in the inner circle, thats what you get.