Inte så mycket vår idag inte. Vardagsbild 3/5 illustrerar att även om jag är egen är pendlandet ff väldigt mycket en vardag. Vill @mariafritzen också vara med? Fem vardagsbilder under fem dagar och lika många nomineringar?

Inte så mycket vår idag inte. Vardagsbild 3/5 illustrerar att även om jag är egen är pendlandet ff väldigt mycket en vardag. Vill @mariafritzen också vara med? Fem vardagsbilder under fem dagar och lika många nomineringar?