Instagram

En annan läser GP.se och kanske på son höjd en Metro. Men denna männskan ba KA BLAM! Damn you hipsters! #hejlagboken