Vi peppar för minisemester på olika sätt.
Instagram