Här ligger jag och har halkat på en isfläck.
Instagram