"Jag har fokus mamma!" upprepar hon som ett mantra.
Instagram