J och jag kliver in genom ytterdörren (D parkerar bilen). Med en gång börjar hon ropa efter Saga.

Två gånger ropar hon innan jag börjar förklara.

– Saga?!
– Saga bor inte här mer.
– Med oss?
– Nej, precis. Saga bor inte här med oss. Hon har flyttat.
– Hos grannen?

J tar små hoppsasteg neråt vardagsrummet totalt ointresserad av att fortsätta samtalet.