As promised!
Kv. Hästhagen Hagakyrkan Vasaplatsen 1.0 Vasaplatsen 1.1