Eller nej det är klart att det som hänt Carolin inte är kul men Aftonbladet är roliga

Finn ett fel! Goddammit! Gubben är 150 år!