Vad som har hänt med förskolan som ligger/låg på Allmännavägen 20?

Lokalerna är ju helt tomma. Är huset till salu eller är en ny verksamhet på väg in?