Jag vill också ha elefantbyxor.

Inget nytt på apotekarevillan fronten….