Det är värre än jag trodde….. *gråt*

Apotekarevillan i Änggården byggt 1930.