Man, under 35 och datavetenskapstudent

Tydligen är det så en stereotyp fildelare ser ut… Intressant…. Jag ska nog börja odla skägg så fort jag kommit hem