Statistiska centralbyrån

Hur många gånger måste man säga till Statistiska centralbyrån att man inte har möjlighet att besvara ngra frågor? De ringde första gången i början.