Julia rockar

Vi har spellistor för allt, det senaste tillskottet i en av listorna är en sång med tillhörande dans om hur bra och nyttigt det.