Det är sorgligt

Jag vet att jag inte känner Ann Söderlund och Nanok Bie egentligen men det känns liksom  så när jag är stadig läsare av bägges.