Gravida HAR sämre minne

Äntligen har jag fått min förklaring! Tyvärr får jag även reda på att risken är stor att det kommer att fortgå tills3 månader efter.