Svägerskan - "Ska vi ta en mer seriös bild? " Jag - "ÅKEJRÅ!"