It's a first! 4 år och 11 månader gammal fick hon prova minigolf. Utlåtandet? Mer troligt att hon gör karriär inom innebandy än golf. ️