Bättre festvåning med finare peeps finns antagligen icke.