När jag för protokoll för våra viktiga möten

STAPH!