När samma fråga ställs om, och om, och om igen.

STAPH