Bästa platsen i nya rummet.

Bästa platsen i nya rummet.