Eeh. Med denna bild försöker jag förmedla hur exalterad jag är över "mitt-i-veckan" barnvakt som möjliggör premiärbesök på @noba_bar s #kungsbacka restaurang.

Eeh. Med denna bild försöker jag förmedla hur exalterad jag är över "mitt-i-veckan" barnvakt som möjliggör premiärbesök på @noba_bar s #kungsbacka restaurang.