Och detta ska vara min arbetsplats.

Och detta ska vara min arbetsplats.