Instagram

Hörru @tditlu om vi nu ändå funderar på hund… Vad är det eg. som hindrar oss från att skaffa två?